Fãrsi Lãtin     Fãrsi Arabi     English    

IRANIAN WOMEN'S STUDIES FOUNDATION


Ettelã'iyehã va farãxãnhãye marbut be

davãzdahomin konferãnse bonyãde pažuhešhãye zanãn


Ettelã'iyeye bonyãd dar mowrede konferãnse davãzdahom
Mowzu', farãxãne ersãle maqãlãt, ãxarin mow'ed, ãdreshã va rahnemudhãye digar

Farãxãn be šerkat va hamkãri

Gozãreš az dovvomin jalaseye omumie komiteye bargozãr konande

Ettelãiyeye šomãreye 1e Komiteye Hamãhang konande 20/1/2001

Har ce zudtar mahalle eqãmatetãn rã rezerv konid!
Ettelãiyeye šomãreye 2e Komiteye Hamãhang konande

Barnãme va forme sabtenãm bã formate PDF

Ettelãiyeyehãye bištar be Fãrsi Arabi